مسابقه طراحی مارس توپیا
مسابقه طراحی مارس توپیا
مارس توپیا معماران و روانشناسان را به چالش می کشد تا دیدگاه های خویش درباره این مسابقه را ایده پردازی کنند و بحثی خلاق درباره ی کلنی مریخ را مطرح کنند.
طراحی لوگو بر علیه آلزایمر
طراحی لوگو بر علیه آلزایمر
مسابقه طراحی لوگو بر علیه آلزایمر تلاشی برای خلق لگویی برای موسسه ایتالیایی است که برای پشتیبانی از خانواده های افرادی است که از بیماری آلزایمر رنج می برند.
مسابقه برترین آسمان خراش
مسابقه برترین آسمان خراش
اما شرکت کنندگان مسابقه برترین آسمان خراش باید به تمام قوانین و مقررات شهر انتخابی شان توجه نشان داده و طرحشان را سازگار با آن قوانین آماده سازند.
مسابقه برج مراقبت
مسابقه برج مراقبت پارک ملی کمیر
برای شرکت در مسابقه برج مراقبت پارک ملی ، از شرکت کنندگان خواسته شده تا برج جدید را طراحی کنند تا اجازه داده شود به روش جدیدی پارک را تجربه کنند.
مسابقه کتابخانه پینوکیو
مسابقه کتابخانه پینوکیو کودکان
مسابقات معماران جوان: فراخوانی برای « مسابقه کتابخانه‌ پینوکیو برای کودکان» اعلام کرده است، مسابقه ‌ی معماری برای طراحی کتابخانه ‌ای است.
مسابقه بین المللی مسکن استاندارد
مسابقه بین المللی مسکن استاندارد
مسابقه ی بین المللی طراحی ایده برای مسکن استاندارد اعلام شد. شرکت کنندگان این مسابقه ملزم به ارایه ی چهار نوع خانه برای یکی از مدل های شهری هستند.
مسابقه معماری شهرهای پاسخده
مسابقه معماری شهرهای پاسخده
شرکت کنندگان باید با ارائه ایده ای مناسب برای حل معضلات پیش روی شهرهای امروزی که در حال گسترش هستند ، در مسابقه معماری شهرهای پاسخده شرکت کنند.