جایزه معماری داخلی ایران چیست؟
جایزه معماری داخلی ایران چیست؟
جایزه معماری داخلی ایران هرساله در اویل مهرماه با دعوت از معماران و طراحان ایرانی پروژه های اجرا شده در داخل کشور با معیارهای خاص در ایران برگزار می شود.
جشنواره معماری ایران سال 1395
جشنواره معماری ایران سال 1395
جشنواره معماری ایران سال 1395 فراخوانیست در سطح ملی جهت یک رویداد هنری، علمی در جهت نیل به آینده معماری و شهرسازی کشور ایران با همیاری معماران شکل می گیرد.