پروژه بوتیک سیاره نیک

پروژه بوتیک سیاره نیک

طرح بوتیک سیاره نیک

درک مفهوم فضایی بوتیک سیاره نیک در ابتدا برای عموم دشوار است. طراحی بوتیک «سیاره نیک» شامل موتیف دایره ای و چیدمان متفاوتی است که در دو طبقه شکل گرفته است. طرح بوتیک سیاره نیک در طبقه اول شامل سه کره ی بیضی شکل است. سقف نورانی و درخشان بوتیک فضای داخلی با روشنایی ملایم فراهم آورده که تصویری از طرح کلی هندسی فضا را نشان می دهد. طرح بوتیک در طبقه دوم شامل مجموعه ای از قوس هاست. فراز و نشیب های سطوح، لایه های فضایی را مشخص کردند و بیان کننده مجموعه ای از دوگانگی هاست. تضاد سیاه و سفید با رنگ، کنتراست عمودی با افقی. دایره سمبلی است با دگردیسی فراتر از مصالح. به سبب کاربرد مصالح متنوع، ترکیب شاخصی در طرح بوتیک نشان داده نشده، بلکه به نوعی ظرافت شاعرانه است.

عناصر معماری بوتیک سیاره نیک

بنا به گفته معمار قدم گذاشتن در بوتیک سیاره نیک همانند گام برداشتن در داخل راهرویی طویل است، همان طور که در جهان در خلال تونل زمان از سیاره ای به سیاره دیگر در حرکت هستیم. عناصر معماری بوتیک بر اساس نظریه معماری پایه گذاری شده که در رابطه بین طراحی های معمارانه و انسان است. نظم هندسی عناصر معماری بوتیک ابزار قدرتمندی برای هدایت مشتری در فضاست. عناصر معماری بوتیک موتیف های دایره ای شکلی است که به تدریج گسترش یافته و به نحوی مرکز محوریت فضای بوتیک شکل گرفته و به اندازه کافی قابل انعطاف است.

پلان بوتیک سیاره نیک

ترکیب دایره وار پلان بوتیک قابل انطباق با مرزهای پیچیده سایت است.

و نظم هندسی درون نگرانه قدرتمندی را فراهم آورده است.

پلان به نحوی است که فضاهای قوسی شکلی برای مجموعه ای از فضاهای نمایشگاهی.

دیوارها، سقف ها، روشنایی ها در جهت عمود توسعه یافته.

و پلان بوتیک از نظم هندسی و تخیل پردازی ویژه ای الهام گرفته است.