نظارت تخصصی شرح خدمات معماری فاز دو همسان

نظارت بر شرح خدمات معماری همسان

زمینه های تخصصی شرح خدمات معماری

آموزشی، تفریحی، فضاهای مقدس، طراحی زیست محیطی / پایدار (LEED) طراحی، سهولت دسترسی، طراحی داخلی، مدیریت پروژه، طراحی گرافیکی، برنامه ریزی شهری، شرح خدمات معماری منظر، هنر و طراحی، اتوکد، مدل سازی و تجسم سه بعدی. ارائه خدمات : شرکت معماران SVEDAS دارای یک تیم مرکزی جا افتاده و با تجربه متشکل از رشته معماری ، معماری منظر، سازه، مکانیک، برق، طراحی داخلی، نقشه برداری، عمران و مهندسی خدمات کارگاهی می باشد. همچنین، ما مدیریت پروژه، تصویرسازی مدل و گرافیکی و خدمات گزارش نویسی تخصصی را ارائه می دهیم. از میان این خدمات، رشته های معماری، معماری منظر و طراحی داخلی ‘درون سازمانی’ هستند، هر چند رابطه کاری موفق ما با سایر ارائه دهندگان خدمات سال های بسیاری در جریان بوده است.

شرح خدمات معماری داخلی

شامل ترکیبی از خدمات مهندسی سازه، مکانیک، برق، عمران و سایر خدمات مهندسی مانند معماری منظر، برنامه ریزی سایت و طراحی داخلی می باشد. دامنه شرح خدمات معماری که SAI فراهم می آورد شامل موارد زیر است، اما به آنها محدود نمی باشد: امکان سنجی، جدول سوآت، پرل و مطالعات تحلیل اختیار، ارزیابی بودجه شامل چرخه زندگی و هزینه های تمام عمر ساختمان. طراحی شماتیک، مشاوره مشتری، کانسپ های طراحی سایت و طراحی داخلی، توسعه استانداردهای طراحی و دستورالعمل ها، برآورد هزینه های احتمالی. توسعه طراحی جزئیات، طراحی سیستم ساختمان با مهندسین مشاور، نقشه برداری دقیق و بررسی همراه با مشتری، ارائه طرح نهایی، درخواست مجوز و دیدار با مقامات اداری و قضایی. مدارک ساختمان، تولید نقشه های اجرایی و تولید مشخصات، بررسی مالک و تایید اسناد مناقصه.

شرح خدمات معماری طراحی شده

مناقصه، واگذاری ها و ارزیابی پیشنهاد / تجزیه و تحلیل، اعطای قرارداد. ساخت و ساز، بررسی ساخت و ساز در محل، بازرسی و مدیریت از طریق تحویل کار و پایان کار مالک، کنترل نقشه کارگاه و مدیریت قرارداد. همراه با خدمات اضافی، تا به عنوان مشاور اصلی عمل کند و تمام مراحل طراحی را هماهنگ کند، و تا در تمام طول پروژه(ها) با هماهنگ کننده پروژه در تماس باشد. تا بتواند پرسنل کلیدی را تامین کند که از مراحل طراحی اولیه، از طریق مدیریت قرارداد، بازرسی ها در محل و تحویل کار مسئول پروژه باشند. تا کار همه مشاورین فرعی را هماهنگ کند.تا بخشنامه تغییر/دستورات تغییر، ضوایط کارگاه و اجازه تایید پرداخت های موقت به پیمانکار عمومی داده شود. تا نقشه های اتوکد وضع موجود و تمام مدارک مربوط به موضوع تهیه شوند.

شرح خدمات معماری فاز دو

فلسفه ما در زمان استخدام مشاوران بسیار ماهر و با تجربه برای مباحث سازه، مکانیکی، الکتریکی، به موازات توانایی های برنامه ریزی سایت و شرح خدمات معماری منظر بر یک رویکرد گروهی تاکید دارد. قدرت تیم ما هماهنگی پیش از مناقصه، کیفیت نقشه ها / مشخصات فنی و این واقعیت است که همه مدیران شرکت های مشاور ما از مرحله ایجاد کانسپت تا راه اندازی پروژه مشارکت دارند. قابلیت های مدیریت پروژه، راه حل کلیدی برای داشتن یک تیم مدیریت پروژه موفق برای مشتریان مان است تا بتواند نیازها و پیش بینی ها و نتیجه نهایی را کاملاً درک کند.

نظارت بر شرح خدمات معماری همسان

تمام خدمات مدیریت پروژه مورد نیاز برای جلب رضایت مشتریان مان انجام شده و شامل فعالیت های زیر می باشد :

۱- هماهنگی و کنترل تمام جنبه های پروژه ساختمانی.

۲- همکاری در تامین بودجه پروژه.

۳- مدیریت ارتباطات و انتظارات در طول پروژه.

۴- مدیریت تهیه اسناد قرارداد.

۵- مدیریت برنامه ریزی هزینه و برآورد.

۶- احراز صلاحیت اولیه و انتخاب پیمانکار .

۷- مدیریت ساخت و ساز.

۸- حضور مدیر پروژه در سایت ضروری است.

۹- مدیریت راه اندازی / قبل از اشغال و اتمام پروژه.

۱۰- بررسی ها پس از اشغال و خدمات دوره گارانتی.

تیم مدیریتی ما برای پروژه شما بیش از ۲۵ سال تجربه ساخت و ساز و بیش از ۱۰۰ سال مدیریت یکپارچه و تجربه پروژه را به ارمغان می آورد.