مسابقه طراحی مارس توپیا

مسابقه طراحی مارس توپیا

شرح مسابقه مارس توپیا

فراخوانی برای به روزترین ایده ها و مسابقه طراحی مارس توپیا اعلام شد، قبلا مسابقه ای با عنوان «مون توپیا» در سال ۲۰۱۶ اعلام شد. این رقابت از تمامی افراد خلاق در سراسر جهان دعوت می کند که برای اولین کلنی انسان در مریخ طراحی بومی مریخی را تجسم کنند.امروز، رویاهای علمی تخیلی درباره ی تبدیل بشر به گونه ای از حیات در سیاره های مختلف است که خارج از دسترسند. همان طور که دستاوردهای علمی و تخیلی نژاد فضایی جدیدی را سوخت رسانی کرده است بسیار واضح است که ظهوره کلنی مریخی در فاصله زمانی زندگی ما امکان پذیر است.در گفتگو درباره کلنی مریخی، تمرکز بر جنبه های علمی و فنآوری رسیدن به کره مریخ است. چنین حوزه هایی راه را برای این که مریخ تبدیل به فرصتی برای کشفیات پیشگامانه شود هموار کرده است.

فرضیات مسابقه مارس توپیا

مارس توپیا معماران، طراحان، و روانشناسان را به چالش می کشد تا دیدگاه های خویش درباره ی این مسابقه را ایده پردازی کنند و بحثی خلاق درباره ی کلنی مریخ را مطرح کنند.آیا شما کلنی مریخی را به عنوان چشم اندازی هیجان انگیز معاصر می بینید و یا در آینده ی دوردست؟ آیا زندگی بر روی مریخ آرمانشهری الهام بخش است یا کابوس آبادی نامعین؟ به هر آنچه که می اندیشید، این فراخوان ، سکویی برای بین خلاقانه ی آینده و معماری فراتر از سیاره ماست.این مسابقه به روی تمامی افراد خلاق باز است هم افراد حرفه ای و دانشجویان از سراسر جهان. شرکت کنندگان، که می تواند به صورت منفرد و یا تیمی متشکل از چهار نفر شرکت کنند، بایستی تا تاریخ ۱۱ مارچ ۲۰۱۸ ثبت نام کنند، و دو شیت در ابعاد A۱ به همراه توضیحی ۵۰۰ کلمه ارایه دهند. مدل طرح نیز قابل قبول است اما اجباری نیست.

جوایز مسابقه مارس توپیا

برندگان مسابقه توسط پانل ژوری بین المللی برگزیده می شوند.
که متشکل از کارشناسانی در رشته ی اکتشافات مریخ و معماری هستند.
جایزه اول: دو هزار یورو
جایزه دوم: چهارصد یورو
ده لوح افتخار