معماری پوسته ای

‎‎معماری پوسته ای چیست ؟

معماری پوسته ای سازه ای نازک با سطوح منحنی است. بارها در جهت عمود بر سطح نازک به وسیله کشش، فشار و برش قابل انتقال به تکیه گاه است، پوسته ها با توجه به شکلشان طبقه بندی می شوند، اشکال سین کلاستیک (گنبدها) در دو جهت انحنا دارند. اشکال قابل توسعه (مخروط، استوانه) دارای یک انحنا هستند، آن ها در یک جهت دارای خطوط مستقیم بوده و در جهت دیگر دارای انحنا می باشند و از طریق خمش در یک صفحه مسطح ایجاد می شوند. اشکال آنتی کلاستیک، اشکال زین اسبی شامل مخروطی، سهموی، هذلولی و شبه هذلولی دارای انحنای مضاعف بوده و خطوط انحنا در جهت های مختلف دارند. اغلب پوسته های معماری از بتن مسلح ساخته شدند همچنین از تخته چندلایی، فلز و پلاستیک های شیشه ای مسلح هم ممکن است استفاده شود. نمونه های موردی عبارت است از سالن سخنرانی کرسگ، کلیسای ارتودکس بشارت یونان، گنبد خورشید.

معماری پوسته ای

‎طراحی ‎معماری پوسته ای

طراحی و نقشه های ساخت ‎معماری پوسته ای به طور مستقیم از مدل های سه بعدی کامپیوتری به دست می آیند. با توجه به پیچیدگی قالب بندی و تعداد کارگران برای نصب، طراحی و ساخت چنین ساختمان هایی مشکل است. معمارانی که در طراحی معماری پوسته ای پیشگام بودند از آن جمله اند معمار الیوت نویز که طرحی مبتکرانه برای قالب بندی گنبدهای کوچک بتنی در ساختمان های مسکونی ارایه داد. معمار فرانک لوید رایت که در کلیسای ارتدوکس بشارت یونان از پوسته منحنی سقف استفاده کرد دارای پنجره های قوسی شکل برای دسترسی به نور طبیعی است. موزه کیمبال معمار لویی کان که پوسته های استوانه ای متقاطع استفاده کرده است که دهانه های وسیع شامل گالری ها و دهانه های کوچک سازه شامل بخش های خدماتی و سامانه های مکانیکی است.

‎سازه های معماری پوسته ای

پوسته سازه نازکی است که از ورقه هایی با هندسه منحنی شکل و مصالح ویژه است، انحنا نقش مهمی در رفتار سازه و شناخت فرم فضایی دارد,سازه پوسته ها معمولا در گوشه ها دارای تکیه گاه می باشند و در یک جهت عمل می کنند(یا ترکیبی از هر دو جهت).در سازه پوسته ها مصالح دارای خواص یکسان(ایزوتروپیک) دارای طول و سختی یکسان در تمامی جهات می باشند.سازه های پوسته ای سازه های بسیار سبکی که برای ساختمان ها و کاربری های صنعتی مناسب هستند.سازه های پوسته هم در طبیعت و هم در معماری پوسته ای دیده شده است,تنش ها در پوسته های زین اسبی متناسب با جهت منحنی می باشند. برای سقف های پوسته ای، تنش های فشاری منتج از منحنی محدب می باشند، در حالی که تنش های کششی منتح از منحنی مقعر می باشند.

‎مزایای ‎معماری پوسته ای

معماری پوسته ای از هندسه ساده، نشات می گیرند.
پوسته ها تحت شرایط بارگذاری بیشتر فقط تحت فشار باقی می مانند.
و هیچ گونه ترک های کششی در اکثر پوسته ها دیده نمی شوند.
جنس اکثر پوسته ها بتنی می باشد ولی صفحات تخته چند لایی.
می توانند مقاومت کششی و فشاری در همان سطح را داشته باشند.
پوسته ها بسیار نازک می باشند، قابلیت مقاومت در برابر خمش ناحیه ای تولید شده.
از طریق بارهای متمرکز قابل توجه نیست پوسته‌ها محکم و منحنی شکل اند.