معماری قیاسی

معماری قیاسی چیست؟


فلسفه ‌ی قیاس عبارت است از استدلال آوردن، تفکر کردن و به آگاهی رسیدن درباره ‌ی وجود دو چیز تا حدی که دانش به دست‌ آمده به سطحی رسد که به عنوان مرجع معرفی شود.دیکشنری جدید آکسفورد کلمه قیاس را به صورت زیر تعریف کرده است:مقایسه یک چیز با چیز دیگر با هدف تفسیر و یا طبقه بندی کردن.یافتن مطابقات و مشابهات تمامی مدل ‌های نظری، بر اساس قیاس ‌های تمثیلی بین دو چیز است، سرچشمه ‌ی ایده و نیاز به تفکیک ‌پذیری و تجزیه ‌و تحلیل است. نظریه ‌ها هستند که به کاسته ‌شدن عدم قطعیت درباره ‌ی جوانب مختلف کمک کرده و به معمار کمک کرده که به روشی بهینه ‌تر عمل نماید. به طور مثال، قیاس با پدیده عینی، قیاس با پدیده ها در طبیعت، هنر و علوم مختلف، قیاس با پدیده های ذهنی و تجربیات گذشته.مدل ‌های معماری قیاسی در طراحی معمارانه همچنین چیزهای ناشناخته در زمینه ساختمان‌ هستند که بایستی طراحی شوند و به معنای سامانه ‌ای از روابط میان عوامل مختلفند که معمار در خلق ساختمان بایستی در نظر داشته باشد.

معماری قیاسی

‎معماری قیاسی در ایران

ارتباط میان استعاره، قیاس و تفکر طراحی در آثار معماری قیاسی معماران ایرانی نظیر میرمیران دیده شده است. وی چگونگی قالب های سنتی را در طرح های مدرن به گونه ای منعکس نموده که هم هویت سنتی خود را حفظ نماید و هم طرح های ارائه شده با ویژگی های تکنولوژیکی، فرهنگی , معماری و همچنین تنوع نیازهای جامعه پیشرفته معاصر سازگاری داشته باشد .

‎آثار معروف معماری قیاسی جهان

در زیر به چندی از آثار معروف معماری قیاسی اشاره خواهیم کرد.

استودیوم المپیک چین : قیاس با پدیده عینی
موزه جنگ: قیاس های مختلف
استودیوم المپیک شانگهای: قیاس عینی و ذهنی با پدیده ها
مرکز گتی: قیاس تدریجی ترکیب نهایی با مولفه های تحلیل پروژه
پاویون بارسلون: قیاس با آثار معمار میس ون در روهه و تجربیات قبلی
پایانه یوکوهاما: قیاس با پدیده های طبیعت و هنر

‎معماران سبک معماری قیاسی

هرتزوگ و دی مورن ۲۰۰۸ پکن: قیاس با پدیده عینی.
استیون هال ۲۰۰۴-۲۰۰۷ نیویورک: قیاس با پدیده ذهنی.
جان پرتمن ۱۹۷۱-۱۹۸۲، سن فرانسیسکو، آتلانتا: قیاس با مولفه های تحلیلی.
سانتیاگو کالاتراوا ۱۹۹۱- ۲۰۰۰، والنچیا، اسپانیا: قیاس با پدیده های طبیعت.
گرگ لین ۲۰۰۰، قیاس با پدیده هنر: تنوع قیاس های ذهنی.
ویل السوب،۲۰۰۸، برامویچ غربی، انگلستان: تنوع قیاس های ذهنی.
لوکوربوزیه ۱۹۶۱-۱۹۶۴، دانشگاه هاروارد، دانشگاه هنرهای بصری: قیاس با برنامه.