معماری غیر اسلامی

معماری غیر اسلامی چیست ؟

در مدارس معماری آموزش نظری در زمینه‌ی تاثیر معماری مدرن سبب گسترش ایده‌ی معماری غیر اسلامی شده است. در عمل، شیوه‌های معماری با یکدیگر همزیستی دارند: مدرنسیم، پست‌مدرنسیم، های‌ تک، سنتی و غیره. طیف وسیعی از تجربه با دیدگاه‌ های متنوعی شکل گرفت که در میان آن‌ ها معلمان و دانش‌ آموزان کسانی هستند که علی‌ رغم استعداد ادامه این سبک التقاطی را دشوار دانستند. اگر چه برنامه‌ ریزی‌ های جدید فرهنگی و اجتماعی سبب شد تا چارچوبی برای هویت‌ سازی در پنجاه سال گذشته به وجود آید.

معماری غیر اسلامی

نقش غرب در معماری غیر اسلامی

ایران، کشوری که فرهنگ آن بر اساس اسلام و ماورای طبیعت است، با ارزش‌ های جدید غرب روبرو شده است مانند معماری غیر اسلامی از آن جمله‌ اند علم‌گرایی، منطق و ملاحظات جدید سیاسی و اقتصادی. چنین رویارویی،‌ در خلال تاریخ، به سوی فرسایش و تجزیه‌ی عادت‌ها و فرم‌ های سنتی هدایت و همچنین در غرب منطق‌ گرایی دانش و علم، پیامد تقلید را در برداشته که سبب دنیوی کردن زوال افکار شرقی و ارزش‌ های ماورای طبیعی شد. چنین جنبشی در افکار انسان در قرن بیستم با حمایت‌ های علمی و اقتصادی تقویت و تبدیل به مقصد مشترکی برای بیشتر کشور های جهان سوم شد. ایران مدرن بایستی معماری مدرن و جنبش‌ های متنوعی را در برگیرد: عملکردگرایی، ساختارشکنی، منطق‌گرایی فنآورانه، گمان‌پردازی و اقتصاد سایت.

شاخصه های معماری غیر اسلامی در جهان

برخی از شاخصه های معماری غیر اسلامی به شرح زیر می باشد :

بام‌ های مسطح.
سازه‌ی فلزی سبک.
دیوارهای نازک.
حجم‌ های مکعبی مدرن با پنجره‌ های نواری.
فرم‌ های غیر متقارن و بدون تزیین با مصالح بتنی و فلزی.

آثار معماری غیر اسلامی در ایران

مسجد ولی‌عصر(عج)
مجموعه سینمایی پارک ملت
بانک تجارت تهران
برج اداری تجاری بانک ملت
مرکز تجارت جهانی شیراز
ساختمان اداری فرشته
کتابخانه شهر گرگان اثر کامران صفامنش