معماری شکسته

معماری شکسته چیست؟

فرم های شکسته از خطوط نامنظم و نامتعارفی تشکیل شدند که اجزای آن ها مشابه یکدیگر نیستند و به شیوه ای متناقض با یکدیگر در ارتباطند. فرم های شکسته به طور کلی غیرمتقارن و پویاتر نسبت به فرم های منظمند. در معماری شکسته ، زوایای حاد و خطوط مورب استفاده شده که از گوشه های قائم مستطیلی بسیار متمایزند زیرا از حالت افقی و عمودی خارج شده اندـ می توان به صورت بالارونده و یا در حال فرود باشند که در هر دو حالت، این خطوط بیان کننده ی حرکت بوده و از لحاظ بصری، فعال و پویا می باشند. تقریبا تمامی اجزای معماری شکسته از فرم های نامنظمی تشکیل شده است که ناهمسان و غیرمشابه از یکدیگرند و ظاهر درهم برهمی برای ناظر خلق کردند. تمامی اجزا به شیوه ای آشفته و مغشوش طرح منحصر به فردی اند که حاصل آن نسبت به بناهای پیرامون بسیار چالش برانگیزند. بسیاری از معماران همانند زاها حدید علاقه مند به چنین طرح هایی بودند.

معماری شکسته

شاخصه های سبک معماری شکسته

فرم های نامنظم و نامتقارن که آشوب را نشان می دهـد.خطوط دندانه دار که تاکیدی بر فرم های گوشه دار و زاویه دارست و مشخصه های آن ها غیرمنتظره بودن، ناپایداری، نامنظمی، متغیر بودن و تناوب است.معماری شکسته استعاره ای از ساختارشکنی است که از آن جمله اند گسیختگی، فروپاشی، ویرانی آنچه ساخته شده است.سازه های غیرهندسی که نشانگر پیچیدگی و در تضاد با نظم هندسی است. ساختمان های طراحی شده با اشکال نامنظم و سبک شکسته اغلب تاثیرات آینده گرایانه ی شگفت آوری در مقایسه با ساختمان های عادی دارند. چنین ساختمان هایی به راحتی شاخص شده و دارای فلسفه و هویت ویژه ای اند. در عصر حاضر طرح و ساخت ساختمان ها با اشکال نامنظم و نامتعارف وابسته به فنآوری های دیجیتال هستند.

معماری شکسته طراحی ساختمان

بسیاری از ساختمان ها اغلب به صورت فرم های مستطیلی ساخته شدند.
و در طرح های عادی، غیرقابل پیش بینی بودن و ناپایداری فضا وجود ندارد.
در چنین طرح هایی، فضا به صورت سه بعدی نمایش داده شده. ابزارهایی که برای خلق ترکیب های پیچیده ، نامنظم و معماری شکسته طراحی ساختمان بر اساس آشوب در نظر گرفته شده فراتر از طرح های کلاسیک و اتوکد است زیرا مدل های ریاضی برای ترکیب های معماری غیرمنظم و متغیر نوشته شده که کارگاه های معماران کلاسیک قادر به نمایش فرایند طراحی معماری و سازه هایی که به این منظور تولید شده نیستند. سازه های شکسته دارای اشکال عجیب و غریب و نامتعارفی اند که اغلب تبدیل به لندمارک های شگفت آوری شدند. در طرح های خلاق این سبک اغلب طراحان به دنبال نیازمندی های ویژه ی کارفرمایان و استثناهای خارق العاده برای رسیدن به استانداردهای بالا هستند.

آثار برتر معماری شکسته جهان

موزه یهود اثر دانیل لیبسکیند.
موزه لوور اثر معمار معروف آی.ام.پی.
ساختمان اداری دومینیون مسکو اثر زاها حدید.
کتابخانه مرکزی سیاتل اثر رم کولهاوس.
موزه رویال اونتاریو اثر دانیل لیبسکیند.
مجموعه سینماهای همیل بلاو.