معماری شمایل گون

معماری شمایل گون چیست ؟

در معماری ، طراحی شمایل گون طرحی پیشگام و جلودار و مبتنی بر مجموعه ای از استانداردهای جدید در این حوزه است. طرحی است که سایر طراحان و سازندگان آن را دنبال کرده و محکی برای سایر دستاوردهاست. ساختمان شمایل گون تعریفی از شهر است؛ توصیفی درباره ی تاریخ، فرهنگ، بستر اجتماعی، سیاسی مکان و این که چگونه مشاهده خواهد شد. معماری شمایل گون از این که چگونه ناظر شهر را به یاد خواهد آورد تاثیر می گذارد و اغلب حس غرور برای شهروندان را به همراه دارد. ساختمان های شمایل گون توصیفی درباره ی جامعه و مردمی است که ساختمان ها ساخته شدند. ساختمان های شمایل گون معروف در نهایت تبدیل به نشانه های ملی شده که برای گردشگران جذاب است.

معماری شمایل گون

معیارهای معماری شمایل گون

 ساختمان های معماری شمایل گون از دور دست ها قابل رویت است.
نماینده ی محله، شهر و کشور و طیفی از ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی است.
این سبک از معماری اصلاحی از گذشته است.
معماری است که در یاد و خاطر افرادی که می بینند همیشه باقی است.
معماری که خلاق است و از لحاظ زیبایی جذاب.
معماری که اغلب در رقابت و همچشمی با سایر طرح هاست.
ویژگی های شاخص این سبک عبارتند از تزیینات، رنگ، بافت، مصالح، سازماندهی فضایی، شکل و حجم که منحصر به فردند.
پتانسیلی بالقوه برای بهبود اقتصاد و جذب گردشگر است.

آثار معروف معماری شمایل گون جهان

برخی از آثار معروف این سبک از معماری به شرح زیر است :

اپرای سیدنی در استرالیا
موزه گوگنهایم در نیویورک
کلیسای سنت پل در لندن
برج الخلیفه در دبی
برج دوقلوی پتروناس در سنگاپور
استادیوم ومبلی در لندن

معماران سبک معماری شمایل گون

در زیر به چند تن از معماران برتر این سبک اشاره کرده ایم :
یورن اوتزون
فرانک لوید رایت
سزار پلی
تیم معماری SOM
نورمن فاستر
زاها حدید
فرانک گری