معماری سرویس گرا

تعریف معماری سرویس گرا

معماری مبتنی بر سرویس یا معماری سرویس گرا ، مدلی برای توسعه سامانه های نرم افزاری است که در آن، استفاده و سازماندهی منابع گسترده، اعم از برنامه و داده به نحوی صورت میگیرد که بکارگیری این قابلیت ها به شکل یکسان و با تعاریف مشخص صرف نظر از پلت فرم، مشخصه شی ء و دامنه امکان پذیر می شود. این سبک مجموعه‌ای از سرویس‌ها است که این سرویس‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. چنین ارتباطاتی می‌تواند شامل انتقال داده‌های ساده و یا شامل دو یا چند سرویسی باشد که بر اساس برخی از فعالیت‌ها شکل گرفته است. برخی از ابزار برای ارتباط سرویس‌ها مورد نیاز است. اولین بار این سبک معماری استفاده از DCOM یا ORBs بر اساس مشخصات CORBA بود. معماری سرویس‌گرا زمانی موثر عمل خواهد کرد که عملکرد سرویس به خوبی تعریف شود ومستقل و وابسته به زمینه یا سایر سرویس‌های دیگر نباشد.

معماری سرویس گرا

لایه های معماری سرویس گرا

معماری سرویس‌ گرا دارای سرویس‌ هایی است که توسعه‌ دهندگان در لایه‌ی سرویس ایجاد می‌کنند. سرویس‌ هایی که آن‌ها توسعه می‌دهند دارای سطوح مشترک نشر یافته شده است. چنین سطوح مشترکی یک دامنه‌ی تجاری مجزا را پشتیبانی می‌کنند. سازمانی‌هایی که تلاش خود را در زمینه‌ی توسعه‌ی خدمات تمرکز کنند منافع بسیاری را به همراه خواهند داشت. شایع‌ ترین سناریو برای توسعه‌ی سازمان‌ها داشتن تجربه‌ای مبتنی بر توسعه‌ی مولفه است. استفاده از سرورهای کاربردی نظیر J2EE یا NET برای میزبانی برنامه‌ها بسیار متدوال است. اگر سازمان شما از شیوه‌های توسعه مبتنی بر جز و سرورهای کاربردی برای منطق کسب و کار استفاده کند، شما دارای معماری سرویس‌گرا هستید. با پیروی از ذهنیت سرویس‌گرا، ترکیب شده با رویکرد مبتنی به جز توسعه‌ی نرم افزار سازمان شما مزایای بسیاری را کسب خواهید کرد.

ویژگی های معماری سرویس گرا در کسب و کار

بازگشت سرمایه‌ی بهینه: ایجاد لایه سرویس قدرتمند در معماری سرویس گرا دارای فواید برگشت سرمایه‌ی بهتری نسبت به خلق نرم افزار است.
تست بهتر/ ضعف کم‌تر
تامین پشتیبانی برای انواع مشتری
مونتاژ سرویس
قابلیت نگهداشت‌پذیری
بازیافت بیشتر
همبستگی بهتر در توسعه
مقیاس‌پذیری بهتر
دسترسی بیشتر

فواید معماری سرویس گرا چیست ؟

در اینجا به تعدادی از فواید معماری سرویس گرا اشاره خواهیم کرد :

اتصال سست
انعطاف‌پذیری
تست راحت‌تر و اشکال‌زدایی
مقیاس‌پذیری
قابلیت کاربری مجدد سرویس‌ها
کاهش صرف زمان در بازاریابی
افزایش قابلیت تعامل سیستم‌های تفکیک‌شده
پیاده‌سازی آبستره‌ی فنآوری

متدولوژی های معماری سرویس گرا

ویژگی‌ های متعددی سرویس‌ گرا را از رویکردهای طراحی پیشین همانند طراحی ‌شی‌ گرا متمایز کرده است، مهم‌ ترین آن‌ها تاکید بر مزایای استراتژیک و بلند مدت است.