معماری رمانسک

معماری رمانسک چیست؟

حقایق و اطلاعات جذاب در مورد هنر قرون وسطی به خصوص مشخصات معماری رنسانس طی سال های میانی. معماری رمانسک ، سبکی از معماری توسعه یافته بین سبک های گوتیک و رومی بعد از ۱۰۰۰ پس از میلاد است. معماری رنسانس با قوس مدور و طاق ها و با جایگزینی پایه-ها برای ستون ها مشخص می شود. معماری رنسانس، معیاری است برای توصیف سبک های ساختمانی ای که بین ۸۰۰ و ۱۱۰۰ استفاده شده است.طراحی و مشخصات معماری رنسانس می باید ترکیبی از کاربرد عملی و طراحی علمی باشد، بخصوص در ساختمان کلیسا. مشخصات معماری رنسانس بایستی موارد زیر را در برگیرد:

– طراحی کلیسا و معماری رنسانس نیازمند انتقال ترس، هیبت، تسلط، غیرت، اطاعت، احترام، قدرت و ثروت بود.

– قلعه ی سنگی کامفرت، عمدتا اصلاح شده ی قصرهای چوبی موت و بیلی بود اما همچنان سرد، بودار و کم نور.

– تزئیات؟ سنگ تراشی های قرون وسطی قادر به این بود که تزئیات را به قصرهای رنسانس اضافه کند.

– اقتصاد-طراحی قصرهای قرون وسطی در سبک معماری رنسانس، پر خرج اما بادوام بود.

معماری رمانسک

هنر و معماری رمانسک

وب سایت دوره های قرون وسطی؛ حقایق، تاریخ و اطلاعات جالبی را در مورد رویدادهای مهم هنری تاریخی بزرگ ارائه می دهد که در کتاب های تاریخ قرون وسطی با موضوع مشخصات معماری رمانسک توزیع شده است. نقشه سایت دوره های قرون وسطی، جزئیات کاملی از همه ی اطلاعات و حقایق را در مورد موضوع جذاب مشخصات معماری رنسانس در طی دوره ی تاریخی سال های میانی ارائه می دهد. محتوای این مقاله در ارتباط با جزئیات هنر قرون وسطی، حقایق رایگانی را برای منبع دهی و تحقیق برای مدارس، کالج ها و کار در طول ترم ارائه می کند.

-هنر قرون وسطی

– دوره ی قرون وسطی، زندگی، سن و زمانه

– مطالعه ی کتاب ها از یک باشگاه کتاب تاریخی یا تماشای کانال تاریخی، دی وی دی های دوره های قرون وسطی

-هنر قرون وسطی، مشخصات معماری رمانسک

-تاریخ، حقایق و اطلاعات جذاب در مورد مشخصات معماری رنسانس در طی دوره های قرون وسطی

خصوصیات و ویژگی های معماری رمانسک

مشخصات معماری رنسانس می تواند در قالب ویژگی های زیر تعریف شود:سنگ همراه با برشی دقیق بود.دیوارها در ابتدا محکم بود اما طراحی دیوارها و نگاهداری پوسته در سبک معماری رنسانس توخالی بود و وزن سنگ ها را توزیع کرد.استفاده از قوس رومی، منجر به این شد که سنگ در مرکز، با ساخت قوس تقویت شود.سنگ مورد استفاده به شدت سنگین بود. وزن سقف گرایش به سمت خم شدن دیوارها به بیرون داشته و پایه های بزرگ سنگ همراه با دیوار در فواصل برای حفاظت (یا پشتیبانی) دیوارها از فشار بیرونی، توده ای می شود  این پایه های سنگی از ویژگی های معماری رمانسک شد و حائل ها به عنوان طراحی پایه و یک مشخصه ی اصلی معماری رنسانس معرفی گردید.دهانه ی پنجره در قصرهای رنسانس بایستی کوچک می بود تا استحکام دیوارها را حفظ کند.

طاق: از مهم ترین توسعه ها و شاخصه های ساختاری معماری ، طاق بود. طاق به منظور ساخت سقف های سنگی توسعه یافت  سقف های چوبی خطری آشکار برای آتش سوزی بودند.

طاق های تونلی یا حفره مانند  شامل سطحی ادامه دار از قسمت های نیم دایره یا نیش دار بود. شبیه یک تونل یا حفره که در نیمه ی طولی برش خورده است.

محل تلاقی دو طاق طاقی که در تقاطع دو طاق تولید می شود، در زوایای دو طاق حفره ای، قوس های طاق ایجاد شده، نیش دار یا مدور بودند.

خلاصه پیشینه تاریخچه معماری رمانسک

اگر زمانی را برای پدید آمدن معماری رمانسک در نظر بگیریم باید به یک دوره دویست ساله اشاره کنیم یعنی سده های یازده و دوازده میلادی. در معماری رمانسک نکته قابل توجه و تامل احترام و جایگاه ویژه معنوی و مذهبی کلیساها است و همچنین عملکردهای مختلف این بنا برای سخنرانی و مواعظ، محل تجمع ها و تصمیم گیری ها است. همین امر موجب شد که افزایش شگفت انگیزی در فعالیت های ساختمانی پدید آید. این کلیساها نه تنها با تعداد فراوان تری به وجود آمدند، بلکه عمدتا از کلیساهای آغاز قرون وسطی بزرگ تر و پر تجمل تر ساخته شدند، و به ویژه بیشتر آنها نمای رومی داشتند. زیرا شبستان آنها بر خلاف سقف چوبی، تاق قوسی داشت و بدنه خارجی شان بر خلاف کلیساهای صدر مسیحیت و بیزانسی و کارولنژی و اوتونی با تزئینات معماری و پیکر تراشی تزئین می گردید. از لحاظ جغرافیایی بناهای عمده به شیوه رومی در سراسر دنیای مسیحیت به وجود آمد. از شمال اسپانیا تا ناحیه رودخانه راین، و از مرز انگلیس و اسکاتلند تا قسمت مرکزی ایتالیا. در این میان بهترین و متنوع ترین نمونه های معماری محلی و متهورانه ترین ابتکارات فنی در فرانسه به منصه ظهور رسید. اگر عمده ترین ویژگی های معماری رمانسک را بیان کنیم، بکارگیری قوس های نیم دایره رومی در سقف ها، همچنین استفاده از جرزهای سنگین بوده است.

معماری رمانسک در ایتالیا

طرح ها کلیسای مون ریل ، سیسیلی طرح های بیشتر کلیساها، عمدتا همانند قصر سلطنتی بود، مخصوصا در ایتالیای مرکزی  در شمال، کلیساها غالبا طاق دار هستند. تغییرات بر روی خطوط از کار آلمانی معرفی می شد. در جنوب، چانه های باریک پائینی در معبر که در طرح کشیده شده، ویژگی های شناخته شده  ای هستند. مانند کلیسای مون ریل( شماره ی ۹۷). گاهی اوقات، گروه کُر در زیر یک دخمه که با پله ها از شبستان، شکل می گرفت، بر پا می شد. شماری از نمونه های مدور، عمدتا در تعمیدگاه ها معماری رمانسک ساخته می شدند که نوارا را بوسیله ی یک آتریوم به کلیسا متصل می کند. یک آتریوم زیبا در سنت آمروجیو ، میلان وجود دارد. در شمال، رواق های بازی از محراب ها، در ارتباط با چانه های هشت ضلعی مسقف در معبر دیده می شود که فریبندگی سبک را نمایش می دهد. طرح ریزی رواق ها که ترجیحا برای طاقچه ای کردن درگاه ها بود و به ساختار قوس های باز اهمیت می بخشید  اغلب در دو طبقه، بر ستون های مجزا باقی می ماند و بر روی شیرهای عظیم الجثه ی شبه عجیب مکان می گرفت که کارآکتری سمبولیک داشتند. برج ها، مانند پیاسنزا، سنت زنون و ورونا (شماره ۹۶)، منفصل شده و محورهای مستقیم، بدون حائل یا مناره بودند که می توان تاثیر سبک آلمانی را در آن پیدا کرد.

دیوارهای معماری رمانسک در ایتالیا

دیوارهای معماری رمانسک

رواق های تاریک مسطح، از سبک شمالی با معماری پیسان (مرکزی)، در نماهای دهلیزی توسعه داده شد. در جبهه ی غربی ، این رواق ها که در برگیرنده ی راهروها نیز هستند، به سمت یک شیروانی مسطح برده شده و با امتداد همراه با شیبِ رواق و به همراه سایر رواق ها در امتداد راهروهای باریک کشیده می شوند. نماهای شمالی، پذیرا هستند و گاهی یک پنجره ی نیم دایره ی بزرگ را برای نوردهی به شبستان دارند. در جنوب، این ویژگی به سختی با نقش و نگار ساخته می شد، مانند کلیساها در پالرمو .در معماری رمانسک دیوارهای کناری، گاهی اوقات بوسیله ی نوارهای چهارگوش مسطح تزئین می شوند که به طور افقی با قوس های کوچک در ارتباط اند و از سرستون ها به یک باره زیاد می شوند. (شماره ی ۹۸).در نتیجه ی اقلیم روشن، بازشوها کوچک هستند (شماره ی ۹۸) و تزئین غیرشفاف بر نیمه شفاف ترجیح داده می شد. تزئیات نقش و نگار پنجره ای توسعه نیافت. پنجره های چرخشی (شماره ۹۶، بالا راست)، تنها در الگو توصیف شد و توجه عمدتا به تزئین آنها می رفت، مانند کنده کاری غنی درنمونه های پالمرو.

ستون های معماری رمانسک در ایتالیا

ستون های معماری رمانسک

پایه ستون ها با محورهای نیمه به جای ستون ها به کار گرفته می شد، مخصوصا در شمال، جایی که طاق ها بیشتر مورد استفاده بود. اما محورهای گروهی و دوگانه ندرتا به درستی در ارتباط با تیرچه های طاقی شکل توسعه یافت. تقویت با تقسیم دیوارها بین یک محدوده ی خارجی از کلیسا حاصل می شد که در سطوح خارجی ناشناخته بود. در معماری رمانسک ایتالیای مرکزی همانطوری که در توسکانلا   ستون های ناهموار کرتینی ، رواق قوسی شکل را به دوش می کشند. جایی که دیوارهای مسطح با بازشوهای کوچک در دیوارهای خارجیسوراخ می شوند. در حالی که سقف از نوع قصر سلطنتی ساده است. شکل ۹۸J_M ، سر ستون های معمول را نشان می دهد.

سقف های معماری رمانسک

در جایی که معبر با قوس دورانی یا طاق های ضربی ساده به کار گرفته نمی شد، سقف های چوبی سبک قصرهای سلطنتی بطور موثر با رنگ تزئین می گردید. در نمونه های جنوبی، تلاش در جهت ساخت گنبدها به جای طاق ها می شد. اما سقف های چوبی در مون ریل و پالرمو، قاعده هستند(شماره ۹۷، بالا) و با توجه به نفوذ محمد ، غنایی معتبر در سقف های چوبی مورد توجه بود. ساخت سقف  شبستان ها در کلیساهای ایتالیایی با چوب در سطحی صاف تا قرن سیزدهم ادامه یافت. دهلیزهای ساده در اندازه ای کوچک، معمول بود و با استفاده از نوارهای صاف به دو قسمت تقسیم می شد. عملی که تا دوره ی گوتیک ادامه یافت.

تزئین معماری رمانسک در ایتالیا

قالب ریزی های معماری رمانسک

نوارهای مسطح، از مشخصه های سبک شمالی هستند. رشته ها بوسیله ی قوس های کوچک شکل می گیرند و یک نوار چهارگوش به دیگری مرتبط می شود. تقلیدهای زمخت از جزئیات کلاسیک به یکدیگر می رسند. کار جنوبی در جزئیات عالی است. غالبا از شکلی خوب، جذاب و با ظرافت برخوردار است. غنا و پیچیدگی در درگاه ها هدف بود(شماره ۹۴hزیر و ۹۸ بلافاصله بالا).

تزئین های معماری رمانسک

چپ: بیشاپ ثرون، کلیسای سنت میشل، مونت سن آنجلو . قاب ۹۸h وسط: سرستون های برنزی درها در کلیساهای ترانی و راولو ، قاب ۹۸e&f راست: قوس های آپس دومو   جان راسکین (شماره ۹۸) تصاویر عجیب و حک شده از حیوانات و بشر، (شماره ۹۸e&f)، صحنه هایی از شکاری زورمندانه و واقعیت های زندگی روزانه در مجسمه های شمالی دیده می شود. در ایتالیای مرکزی معماری رمانسک ، ظرافت بیشتری نمایش داده می شود و مدل های کلاسیک، کپی می شدند. ردیف پیامبران بر سنگ سردرِ درگاه ها، در پیستوا و در عاج های بیزانتین مشابه است. در مثال های جنوبی، درهای برنزی یک ویژگی هستند. مانند کلیسای مونت ریل. تزئین همراه با جزئیات در موزائیک وجود دارد، مانند کلیساهای پالرمو و جاهای دیگر(شماره ۹۸h). استفاده از رنگ، موضوع اصلی در طراحی ورودی هاست.