معماری خطای دید

معماری خطای دید چیست؟

خطای دید در معماری مطلب جدیدی نیست، خطای دید در بافت و نقوش کفپوش های دوره باستان بسیار دیده شده است. معماری خطای دید شامل جلوه های بصری ویژه ای است، خطوط منحنی و مارپیچ ها و تصاویری که با هم تداخل دارند؛ ترفندهای دید از طراحی گرافیک و فضا که در آثار معماری نمایش داده شده و نمونه های خارق العاده از توهم است و این که ذهن چگونه تصور می کند. در طرح های معماری خطای دید نقوش و خطوط غیر ممکن، تحریف ها، ابهامات، توهمات نورپردازی و غیره را خواهد دید. تصاویر در مقابل چشم ناپدید می شوند، خطوط مستقیم شروع به خم شدن و در اطراف صفحه حرکت می کنند. به بیانی دیگر در خطای دید، خطوط و گرافیک ها تبدیل به سلاح های ارتباطی شده و این موارد نشان می دهد که طراحی های گرافیکی جذاب و فریبنده از موج ها و مارپیچ هایی است که توسط خطوط ساده، تصویر های سه بعدی و جلوه های سه بعدی تشکیل شده اند.

معماری خطای دید

انواع معماری خطای دید

خطای دید در معماری از قرون وسطی در فضا و سازه مطرح شد که با تغییر در تناسبات و ظاهر عناصر ساختمانی قابل کنترل گردید و طراحان در تقارن، مقیاس، فاصله، وزن و حتی تقسیم بندی سطوح ایجاد توهم کردند. انواع معماری خطای دید عبارت است از خطای دید در مقیاس، خطای دید بی وزنی، خطای دید ماده زدایی، خطای دید ابعادی، خطای دید پرسپکتیو، خطای دید اصلاح شده. عناصر معماری می توانند در فضا به ظاهر معلق باشند علی رغم سازه ی عظیم، به طور مثال در مسجد ایاصوفیه در استانبول در ترکیه، و یا در کلیساهای دوره گوتیک پشتبندهای بیرونی به نحوی استفاده شدند تا وزن بام را تحمل کنند در حالی که چنین سازه ای از دید ناظر در فضای داخلی پنهان مانده است، و جلوه ای از سبکی در فضای داخلی دیده شده است.

نمونه های معماری خطای دید

تعدادی از نمونه های این سبک به شرح زیر می باشد.
پله های پنروز اشر.
کتابخانه سلسوس افسوس.
فضای داخلی ایا سوفیه استانبول.
باغ ژاپنی.
پارتنون آکروپولیس .
نقوش کفپوش های کاشی و چوبکاری در فرهنگ های شرقی و چوبکاری.

طراحان معماری خطای دید

کیپر چن.
موریس اشر.
معماران سبک گوتیک.
معماران رنسانسی.