جشنواره معماری ایران سال 1395

جشنواره معماری ایران سال ۱۳۹۵

جشنواره معماری ایران سال ۱۳۹۵ چیست؟

جشنواره معماری ایران سال ۱۳۹۵ فراخوانیست در سطح ملی جهت یک رویداد هنری – علمی .، در جهت نیل به “آینده معماری و شهرسازی کشور ایران” با همیاری معماران و شهرسازان و دانشجویان و علاقه مندان معمار و شهرسازو با همت“بنیاد معماری انقلاب اسلامی” در سال ۱۳۹۵ شکل گرفته است. این رویداد در قالب “جایزه بزرگ تمدن ایرانی – اسلامی” با هدف توسعه و مشوق بودن معماری فردای ایرانیان- معماری خودبوه دلخواه و همسوبا هویت ایرانی- هرسال یکبار برگزار می شود . هر دوره از این جشنواره دارای بخش های رقابتی ، علمی، نمایشگاهی وکارگاهی است.

اهداف جشنواره معماری ایران سال ۱۳۹۵

۱- همه معماران و مدیران در سوی حرکت به سمت تحقق آینده معماری آینده ایران تشویق شده و قدم بردارند.

۲- به برنامه ریزی ها و راهبردهای ملی جهت پیشبرد کیفیت معماری و سبک زندگی هموطنان پرداخته شود.

۳- برای یک معماری هویت مدار با تأکید بر رسیدن به ارزش های متعال انقلاب اسلامی در هنر معماری ارزش قائل شویم.

۴- اطلاع رسانی به عموم مردم از مشخصات و کیفیات یک معماری خوب و فضای انسان مدار در جهت زندگی با کیفیت همسو با ارزشهای دینی.

۵- رقابتی صحیح جهت ایجاد بستری برای هم اندیشی میان طراحان و معماران و فعالان عرصه ساخت سرزمینمان.

۶- مشوق تمامی جامعه معماری از جمله: اساتید، دانشجویان و اندیشمندان حوزه معماری .

۷- دستاوردهای جدید در زمینه فناوری ساخت و ارائه ی بهترین و نو ترین ایده ها معرفی می شود.