جایزه معماری داخلی ایران چیست؟

جایزه معماری داخلی ایران چیست؟

معرفی اجمالی جایزه معماری داخلی ایران

جایزه معماری داخلی ایران هرساله در اویل مهرماه با دعوت از معماران و طراحان ایرانی پروژه های اجرا شده در داخل کشور با معیارهای معماری داخلی از جمله :

۱- میزان توجه طراح به بستر اقلیمی، فرهنگی و بومی محلل طرح.

۲- خلاقیت و نگاهی نودر معماری و معماری داخلی.

۳- توانایی معمار و طراح در تحقق مطلوب فعالیت ها و تامین نیازهای انسانی و کاربردی پروژه.

۴- چگونگی و میزان نسبت هماهنگی طرح با ساختار اصلی معماری در جهت تائید و ارتقاء کیفی آن.

۵- به وسیله فصلنامه معماری و ساختمان برگزار می گردد.